Unia Stowarzyszeń Chorych na Łuszczycę i ŁZS

Powstała 3 października 2009 roku z inicjatywy stowarzyszeń skupiających pacjentów chorujących na łuszczycę i łuszczycowe zapalenie stawów, a także Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Dermatologii i Wenerologii Prof. Dr n. med. Andrzeja Kaszuby oraz Dr n. med. Adama Borzęckiego. Integruje i reprezentuje działania stowarzyszeń osób dotkniętych łuszczycą i łuszczycowym zapaleniem stawów zarówno wobec decydentów w Polsce jak i w Europie. Współpracuje w celu wprowadzenia europejskich standardów leczenia łuszczycy z, mającymi ogromne doświadczenie i wiedzę w tym zakresie, światowymi i europejskimi organizacjami zrzeszającymi pacjentów. Przewodniczącą Unii Stowarzyszeń Chorych na Łuszczycę jest Dagmara Samselska – Wiceprezes Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Chorych na Łuszczycę PSORIASIS. Unia, przy współpracy z ekspertami ze świata medycyny oraz mediów, podejmuje dialog społeczny mający na celu edukowanie pacjentów i zmianę postaw społecznych wynikających z braku świadomości czym jest łuszczyca i łuszczycowe zapalenie stawów. Walczy ze stereotypami i mitami, jakie narosły przez lata na temat tej choroby, a przez co osoby dotknięte łuszczycą są stygmatyzowane i izolowane. Wspiera i realizuje zadania ważne zarówno dla pacjentów jak i lekarzy dermatologów, reumatologów oraz lekarzy innych specjalności dbających o poprawę funkcjonowania pacjentów łuszczycowych. Do Unii Stowarzyszeń Chorych na Łuszczycę i ŁZS należą:

 • Stowarzyszenie Chorych na Łuszczycę w Lublinie
 • Wielkopolskie Stowarzyszenie Chorych na Łuszczycę „Wyjdź z Cienia” z siedzibą w Poznaniu
 • Pomorskie Stowarzyszenie Chorych na Łuszczycę „Fala Nadziei” z siedzibą w Gdańsk
 • Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Chorych na Łuszczycę PSORIASIS z siedzibą w Szczecinie
 • Krakowskie Stowarzyszenie Chorych na Łuszczycę “Promyk Nadziei” z siedzibą w Krakowie

Administratorem strony www.luszczycowezapaleniestawow.pl jest Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Chorych na Łuszczycę PSORIASIS

Stowarzyszenie powstało w czerwcu 2012 roku z inicjatywy osób dotkniętych łuszczycą oraz ich bliskich i przyjaciół. Nasze cele to:

 • Wszechstronne działanie na rzecz osób chorych na łuszczycę i ŁZS.
 • Współdziałanie ze służbą zdrowia w dążeniu do poprawy jakości życia chorych na łuszczycę i ŁZS.
 • Działanie w kierunku podniesienia wiedzy wśród chorych i ich rodzin na temat łuszczycy i ŁZS.
 • Wdrażanie współczesnych metod leczenia, szczególnie w warunkach domowych.
 • Współpraca z organizacjami i stowarzyszeniami w kraju i za granicą, których celem jest działanie na rzecz ludzi chorych.
 • Reprezentowanie chorych i ich rodzin oraz opiekunów, a w szczególności członków Stowarzyszenia w stosunkach z jednostkami służby zdrowia, oświaty i wychowania oraz innymi organizacjami i instytucjami.

Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Chorych na Łuszczycę PSORIASIS jest członkiem Unii Stowarzyszeń Chorych na Łuszczycę i ŁZS

Stowarzyszenie Chorych na Łuszczycę w Lublinie

Stowarzyszenie Chorych na Łuszczycę w Lublinie powstało i oficjalnie zostało zarejestrowane w 1993 roku. Działalność swoją opiera na założeniach statutowych. Celem powołania Stowarzyszenia była chęć współdziałania ze służbą zdrowia w zakresie szerzenia wiedzy o przyczynach i przebiegu choroby, współpraca ze stowarzyszeniami, których założeniem jest praca na rzecz ludzi chorych, a przede wszystkim integracja ludzi potrzebujących pomocy. Staramy się by nasi członkowie i sympatycy mieli pełne informacje na nurtujące ich pytania i problemy. Uczymy się żyć z łuszczycą zwłaszcza, że w grupie jest to łatwiejsze niż w samotności. Wierzymy, że nasza działalność przyczyni się do poprawy jakości życia osób chorych na łuszczycę i lepszego zrozumienia ze strony otoczenia. Oddziały Stowarzyszenia: Stowarzyszenie Chorych na Łuszczycę Oddział w Radomiu Stowarzyszenie Chorych na Łuszczycę Oddział Wielkopolska z siedzibą w Koninie Stowarzyszenie Chorych na Łuszczycę Oddział w Stalowej Woli Stowarzyszenie Chorych na Łuszczycę Oddział w Rzeszowie

Pomorskie Stowarzyszenie Chorych na Łuszczycę„Fala Nadziei” z siedzibą w Gdańsku

Pomorskie Stowarzyszenie Chorych na Łuszczycę „Fala Nadziei” zostało założone w 2007 r. Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Gdańsku przy ul. Solec 4. Celem Stowarzyszenia „Fala Nadziei” jest wszechstronne działanie na rzecz chorych na łuszczycę oraz popularyzowanie spraw i zagadnień z zakresu profilaktyki i leczenia łuszczycy nowoczesnymi metodami. Współpracujemy z organizacjami i stowarzyszeniami w kraju i za granicą, których celem jest działanie na rzecz ludzi chorych na łuszczycę i łuszczycowe zapalenie stawów. Organizujemy spotkania i eventy, których celem jest pomoc chorym w walce z chorobą i przybliżenie problemów osób dotkniętych łuszczycą. Za cel stawiamy sobie poprawę jakości życia chorych na łuszczycę. Pomorskie Stowarzyszenie Chorych na Łuszczyce „Fala Nadziei” ma status organizacji pożytku publicznego. Dzięki zabranym funduszom udaje się nam organizować spotkania integracyjne dla osób chorych i członków ich rodzin by pokazać że nie są sami w walce z chorobą, organizować szkolenia a także zapewniać pomoc psychologiczną i indywidualną pomoc w zakresie walki z chorobą.

Wielkopolskie Stowarzyszenie Chorych na Łuszczycę„Wyjdź z Cienia” z siedzibą w Poznaniu

Pomysłodawcą Wielkopolskiego Stowarzyszenia Chorych na Łuszczycę “Wyjdź z Cienia” jest Prof. dr hab. Zygmunt Adamski – Kierownik Katedry i Kliniki Dermatologii UM w Poznaniu. Celem Stowarzyszenia jest wszechstronne działanie na rzecz osób chorych na łuszczycę, informowanie społeczeństwa o problemach i potrzebach osób chorych .Działanie w kierunku poprawy jakości życia poprzez podnoszenie wśród chorych i ich rodzin wiedzy na temat łuszczycy i metod jej leczenia. Organizowanie dostępu do nowoczesnych metod leczenia.

Krakowskie Stowarzyszenie Chorych na Łuszczycę“Promyk Nadziei” z siedzibą w Krakowie

Krakowskie Stowarzyszenie Chorych na Łuszczycę “Promyk Nadziei” powstało w maju 2012 roku. Cele:

 • Wszechstronne działanie na rzecz osób chorych na łuszczyce w celu osiągania normalnego funkcjonowania w społeczeństwie
 • Informowanie społeczeństwa o problemach i potrzebach osób chorych na łuszczyce
 • Reprezentowanie interesów osób dotkniętych łuszczyca w stosunkach z innymi organizacjami, instytucjami i organami państwa
 • Integrowanie środowiska osób chorych na łuszczyce
 • Działanie w kierunku poprawy jakości życia chorych na łuszczyce poprzez podnoszenie wśród chorych i ich rodzin wiedzy na temat łuszczycy i metod jej leczenia
 • Organizowanie pomocy wzajemnej w celu wymiany doświadczeń i wsparcia
 • Organizowanie dostępu do nowoczesnych metod leczenia

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search