BAZA WIEDZY O ŁUSZCZYCOWYM ZAPALENIU STAWÓW

Do końca nie wiadomo czy łuszczycowe zapalenie stawów jest jednolitą jednostką chorobową czy jest to zbiór chorób o podobnym obrazie klinicznym. Nie do końca poznane są również przyczyny tej choroby. Czynnik genetyczny może sprzyjać, ale do ujawnienia choroby potrzebne są czynniki środowiskowe.

DIAGNOSTYKA

Żeby rozpoznać chorobę, należy wykonać kompletne badanie lekarskie – wywiad lekarski, badanie przedmiotowe (występowanie bóli i obrzęków stawów). Jeśli jest podejrzenie łuszczycowego zapalenia stawów, powinno się wykonać badania laboratoryjne oraz zdjęcie rentgenowskie.

Bardzo ważne jest wczesne rozpoznanie choroby ponieważ odpowiednie leki mogą zahamować postęp zmian stawowych. Jeśli zmiany się już utworzą, to są one nieodwracalne. „Okienko szansy” trwa ok. 3 miesiące – od pierwszych objawów do ustalenia rozpoznania. Nie każdy ból stawów u chorego na łuszczycę skóry musi świadczyć o łuszczycowym zapaleniu stawów.