BAZA WIEDZY O Kwestionariusze PASI, BSA i DLQI

Pobierz i wydrukuj kwestionariusze do oceny zaawansowania łuszczycy. Pomoże to dermatologowi ocenić Twój stan zdrowia.

Kwestionariusze są potrzebne np. podczas kwalifikacji do leczenia w programie leczenia umiarkowanej i ciężkiej łuszczycy lekami biologicznymi, a także w programie leczenia agresywnej postaci łuszczycowego zapalenia stawów lekami biologicznymi.

Pliki w formacie PDF:

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search