Teleporada u lekarza reumatologa – oczekiwania i obawy. Ankieta Kliniki Reumatologii…

AKTUALNOŚCI | Teleporada u lekarza reumatologa – oczekiwania i obawy.

Pracownicy Kliniki Reumatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, chcąc zapewnić pacjentom opiekę na jak najwyższym poziomie, w związku z trudną sytuacją spowodowaną występowaniem koronawirusa, przygotowali ankietę.

Szanowni Państwo, Drodzy Pacjenci i Ich Najbliżsi,
w obliczu rozwijającej się sytuacji epidemiologicznej Klinika Reumatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wraz z funkcjonującą przy niej Poradnią oraz Regionalnym Centrum Wczesnej Diagnostyki Reumatologicznej od poniedziałku 16 marca 2020 roku uruchamia system porad z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych. Chcąc możliwie jak najlepiej odpowiedzieć na Państwa potrzeby przygotowaliśmy krótką ankietę. Pacjentów reumatologicznych oraz ich Najbliższych (także spoza naszej Poradni) prosimy o jej wypełnienie. Pozwoli nam to poznać Państwa potrzeby w tym szczególnym okresie oraz pomoże na bieżąco modyfikować sposób działalności, by jak najlepiej Państwu pomagać.

 

Autorzy ankiety pytają między innymi o obawy związane z poradą telemedyczną, ograniczenia występujące w kontakcie z lekarzem za pośrednictwem telefonu czy internetu, a także czy po zakończeniu pandemii wywołanej przez koronawirus SARS-CoV-2 powinna być pozostawiona możliwość porad telemedycznych w ramach poradni reumatologicznej.

Komunikat Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego i konsultanta krajowego w dziedzinie reumatologii dot. potencjalnie zwiększonego ryzyka zakażeń, w tym infekcji COVID-19 u pacjentów w trakcie leczenia immunosupresyjnego

 

Polskie Towarzystwo Reumatologiczne i konsultant krajowy w dziedzinie reumatologii przypominają, że pacjenci,  z zapalnymi chorobami stawów i układowymi chorobami tkanki łącznej, będący w trakcie leczenia immunosupresyjnego, w tym w trakcie leczenia biologicznego oraz inhibitorami kinaz janusowych,  mają potencjalnie zwiększone ryzyko zakażeń. Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne związane z szerzącą się infekcją koronawirusem COVID-19 pacjenci i personel medyczny powinni zwrócić szczególną uwagę na wystąpienie klinicznych objawów zakażenia, takich jak gorączka, kaszel, duszność lub ogólne osłabienie. W przypadku niepokojących objawów pacjenci powinni zwrócić się do lekarza prowadzącego w sprawie zaleceń dot. dalszego leczenia i postępowania diagnostycznego. Preferowany jest wstępny kontakt telefoniczny.

Należy także pamiętać, że u pacjentów będących w trakcie silnego leczenia immunosupresyjnego, ogólnoustrojowe objawy infekcji,  jak gorączka czy podwyższone stężenie CRP mogą nie występować, dlatego pojawienie się takich objawów jak kaszel, duszność i ogólne osłabienie bez gorączki nie może zostać zbagatelizowane.

W przypadku wystąpienia klinicznych objawów sugerujących infekcję COVID-19 u pacjentów, u których istniało/istnieje ryzyko epidemiologiczne zakażenia zaleca się postępowanie zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego z uwzględnieniem ostrzeżeń dot. podróży do krajów, w których wykryto przypadki infekcji.

W każdym przypadku podejrzenia infekcji należy poinformować szpital lub poradnię o zaistniałym fakcie telefonicznie i uzyskać od lekarza prowadzącego informację o zasadności zaplanowanej w tym okresie wizyty. Należy pamiętać, że będąc samemu zakażonym można stać się źródłem infekcji dla innych pacjentów.

Aktualnie ze względów bezpieczeństwa nie zaleca się pacjentom z chorobami autoimmunologicznymi będącymi w trakcie leczenia immunosupresyjnego uczestnictwa w imprezach masowych.

dr Marcin Stajszczyk

Przewodniczący Komisji ds. Polityki
Zdrowotnej i Programów Lekowych
Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

prof. Marek Brzosko

Prezes
Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego
Konsultant Krajowy w dziedzinie Reumatologii

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search