Jaka jest rola najbliższego otoczenia w walce chorego z ŁZS?

Rodzina i wsparcie społeczne, jakiego może udzielić osobie chorej, to jeden z najważniejszych zasobów chorego – wyjaśnia Agnieszka Bartczak, psycholog. Wsparcie społeczne oraz akceptacja ze strony bliskich pozwala na lepsze radzenie sobie z chorobą, zmniejsza poziom lęku, wycofania społecznego.

Choroba członka rodziny bardzo często zmienia sposób funkcjonowania całej rodziny. Wszystko jest podporządkowane osobie chorej i jej potrzebom. Oczywiście zdarza się że wymaga tego stan osoby chorej, lecz zdarza się również tak że to rodzina otacza chorego nadmiernym parasolem ochronnym.

Choroba nie powinna być tematem tabu. Warto od najmłodszych lat rozmawiać z dziećmi na temat ich choroby, lub choroby rodzica, prawidłowo ją nazywać, pozwolić zrozumieć na czym polega, jak wpływa na życie osoby chorej i jej otoczenia. Otwarta i szczera rozmowa o chorobie uczy zrozumienia i akceptacji. Dziecko nabywa rzetelną wiedzę o chorobie, rozumie co się dzieje z rodzicem w gorszym okresie, potrafi rozmawiać z innymi bez wstydu i lęku.

Choroba nie powinna określać osoby chorej. Zdarza się, że osoby chore są traktowane w specjalny sposób, stawia się im mniejsze wymagania, wyręcza, zakazuje, lub zabrania pewnych rzeczy w obawie przed pogorszeniem, lub tym, że sobie nie poradzą z daną czynnością. Oczywiście są obszary, w których funkcjonowanie chorego może być gorsze, lub ograniczone ze względu na chorobę i tu należy pomóc. Są również obszary i dziedziny, w których chory doskonale sobie radzi mimo choroby i warto go w tym wspierać.

Wyręczanie i nadmierna troska mogą prowadzić do gorszego funkcjonowania osoby chorej również w tych dziedzinach życia, w których obiektywnie choroba ma niewielki wpływ. Prowadzi to do trudności w samodzielnym radzeniu sobie w wielu sytuacjach, poczucia bezradności, niskiego poczucia własnej wartości i umiejętności.

Pomagajmy chorym gdy nas potrzebują, dajmy swobodę działania, zachęcajmy i motywujmy gdy choroba ich nie ogranicza.

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close